Reklama
 
Blog | Filip Fremund

Ještě větší pirát než jsme čekali aneb smutný příběh právnického esa

Předesílám, že jsem volil koalici PirSTAN.

Předesílám, že považuji Ondřeje Dostála za velmi schopného právníka v oblasti zdravotnického práva.

Přesto nemohu nechat bez povšimnutí jeho smutnou až nebezpečnou roli na naší Covidové scéně.

  1. Nemyslím, že by člověk se vzděláním Ondřeje Dostála (a dítě dvou lékařů[1]), který se roky pohybuje ve zdravotnictví a zná tedy mnoho lékařů, kteří by mu mohli problematiku očkování vysvětlit, nemohl pochopit, že očkování po prodělaném onemocnění Covidem významně zlepšuje ochranu jeho samotného i jeho blízkých. Opakované stanovení protilátek, kterým svůj postoj hájí, nepřináší mnoho užitečných informací a je spíše plýtváním peněz a kapacit přetíženého zdravotnictví.
  2. Nerozumím tomu, proč člověk, který se uchází o politickou moc, poskytuje rozhovory pochybným dezinformačním médiím a sděluje tam mimo jiné toto: (Pousměje se). „A teď se zkuste na to podívat tak, že kdyby se opatření platná od pondělka dodržovala, skutečně by se neočkovaní ocitli v nezáviděníhodné pozici černošského obyvatelstva za apartheidu“.[2] To naše právnické eso a „Anděl svobody a spravedlnosti[3] nedokáže odlišit dočasná opatření z důvodů pandemické situace od systematického potlačování skupiny obyvatel na základě rasového původu? A přitakat takovému dotazu redaktorky?: To máte naprostou pravdu. Pak už by stačilo jen nějaké označení, třeba místo dávné žluté hvězdy by to dnes mohlo být kolečko s injekční stříkačkou ve znaku…[4]
  3. Jistě není možno chválit Ministerstvo zdravotnictví za celou řadu vládních nařízení následně zrušených Nejvyšším správním soudem (NSS). Jistě nejsou všechna opatření dokonalé a bezchybná. Je však třeba také doplnit, že NSS obvykle neruší opatření pro jejich obsahovou stránku, ale pro jejich nedostatečné odůvodnění. Nelze zpochybnit to, že v právním státě má státní moc v souladu s právem, ani to, že návrhy na rušení vládních opatření jsou mimo jiné cestou kultivace právního státu. Nemohu se z četných vyjádření Ondřeje Dostála ubránit dojmu, že v jeho případě nejde ani tak o kultivaci právního státu a snahu pomoci s řešením komplikované situace, jako o osobní exhibici.
  4. Šikana, občané dvou kategorií.[5] Elitní právník neumí odlišit šikanu od opatření v rámci ochrany veřejného zdraví a zdraví jednotlivců?

Smutný příběh nadaného právníka, který lpí na svém medicínsky nepodloženém rozhodnutí se vzpurností tříletého dítěte.

Smutný příběh nadaného právníka, jehož narcistní ego není korigováno pokorou a ohleduplností.

Smutný příběh nadaného právníka, který se pro vlastní exhibici neváhá přistoupit na extremistickou a xenofobní notu.

Smutný příběh nadaného právníka, který zapomněl, že základním posláním práva je urovnávání sporů mezi lidmi.

[1] https://lide.pirati.cz/profil/2619/

[2] https://zivotvcesku.cz/sikana-obcane-dvou-kategorii-tohle-je-vlado-tecka-za-koronavirem-pravnik-ondrej-dostal-obnazil-realitu-opatreni/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=653320&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=4TjSWoea9Sy-202111221830&dop_id=14311882

[3] tamtéž

[4] tamtéž

[5] tamtéž

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama