Reklama
 
Blog | Filip Fremund

Otázky k manželství homosexuálů

Návrh zákona postoupil do druhého čtení, což je dobrá zpráva a příležitost věnovat se tomuto závažnému tématu. Přestože mi instinkt, stejně jako odhady zainteresovaných, napovídá, že to (jak se dnes říká) „nedopadne“.

Listina základní práv a svoboda čl. 1: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“

Listina základní práv a svoboda čl. 4: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“

Jsme si tedy, přinejmenším podle našeho ústavního pořádku, rovni opravdu všichni. Vezměme toto prosím vážně a hledejme takové uspořádání společnosti, ve kterém bude opravdu každý naplňovat svoji představu důstojného života.

Marek Výborný, poslanec KDU-ČSL: „O přirozené podstatě manželství nelze hlasovat“.[1] Položme si například tyto otázky:

Zahrnuje tato „přirozená podstata“ také polygamní svazky v jiných kulturách?

Zahrnuje tato „přirozená podstata“ také nerovné manželství, které existovalo po většinu křesťanské historie?

Co víme o vztazích, které „přirozeně“ existovaly v předkřesťanských či předbiblických společnostech?

Nelze hlasovat o biologické podstatě rozmnožování lidského druhu či biologické podstatě pohlaví. Nelze ale také zaměňovat biologii s lidskou důstojností. Nelze zaměňovat biologické pohlaví se sexuální identitou. Nelze nerespektovat situace, ve kterých jde život jiným než obvyklým směrem. Celé lidské dějiny se rodí lidé s homosexuální orientací, dnes víme, že problematika sexuální identity je mnohem komplexnější. A všichni ti, kteří „to mají jinak než my heteráci“, mají ve své rovnosti v důstojnosti právo na důstojný rodinný život v jeho plnosti (při všech biologických omezeních).

Nemá smysl polemizovat s tragikomickými figurkami, které se shodou okolností (a volbou některých našich spoluobčanů) staly poslanci.[2] Snad jen můžeme připomenout, že zakladatel konzervativní Trikolóry v současnosti patrně zakládá již své třetí „tradiční“ manželství.[3]

Připomínám, že jsem ctitel katolického pojetí manželství, považuji manželství za dar a svátost. Ale je zřejmé, že toto pojetí nesdílí většina heterosexuálních párů, které bez větších problémů a právních překážek žijí v nesezdaných vztazích, počínají nemanželské děti, jsou si nevěrné, rozvádějí se, atd… Nesdílí ho ani většina mých blízkých, přátel a kamarádů.

Přiznávám, že i mně výraz „manželství homosexuálního páru“ zní trochu divně a nezvykle. Ale to není argumentem proti manželství pro všechny.

Je mnoho otázek, které si můžeme klást, pokud se upřímně zamýšlíme nad tímto tématem:

Myslí si někdo opravdu upřímně, že se zavedením možnosti homosexuálních sňatků začnou vstupovat do manželství heterosexuální muži či ženy? Možná se najde pár recesistů, ale ohrozí to nějak ty, kteří chtějí žít manželství podle hodnot, které uznávají?

Myslí si někdo opravdu upřímně, že se zavedením možnosti homosexuálních sňatků zvýší počet homosexuálů? A pokud by se zvýšil, není to náhodou úplně jedno? Jsme-li si opravdu všichni rovni, je přece naprosto lhostejné, jakou máme sexuální orientaci!

Není naším lidským, politickým, křesťanským i mimokřesťanským, prostě základním úkolem umožnit každému žít plnohodnotný a důstojný život?

Křesťané se mohou ptát: není Ježíš spíše Bohem „nevěstek a celníků“ než Bohem „farizejů a zákoníků“? Není skrze Krista stvořeno opravdu vše, i to, čemu nerozumíme, co nechápeme, co se nám třeba nelíbí? A nemá být předmětem naší lásky a péče opravdu celé Stvoření? Vždyť: „Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste učinili…“ (Mt 25,40). Nikoli jen mainstream, ale underground, tam je Ježíš, tam máme být, mohlo by se říci…

Katolíci se mohou ptát: jak dobře a pozorně nasloucháme svému papeži?[4]

Politici si mohou klást otázku: není naším úkolem „pouze“ vytváření podmínek pro spravedlivý a důstojný život opravdu všech bez rozdílu?

Všichni se můžeme ptát: Jak upřímně a hluboce chápeme a jak opravdově se bereme ve svém každodenním životě, a třeba i při volbách do poslanecké sněmovny nebo senátu, za onu v úvodu nastíněnou rovnost v důstojnosti, rovnost opravdu všech bez rozdílu…?

P.S.: Poděkování dcerám za přečtení a zpětnou vazbu. Prý „fpoho“ J

[1] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/manzelstvi-vyborny/r~5162a294a80711ebb0fa0cc47ab5f122/

[2] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/smichane-sperma-a-skakani-z-okna-snemovna-se-hada-o-manzelstvi-pro-vsechny-152555

[3] https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus_mlad%C5%A1%C3%AD

[4] https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/papez-frantisek-registrovane-partnerstvi-homosexualita_2010211752_zuj

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama