Reklama
 
Blog | Filip Fremund

Tentokrát o dopravě

Původně to měl být jenom takovým mikroblog: Poučen roky cestování po D1 jsem chtěl panu ministru dopravy a všem budovatelům dálnic doporučit, že je zbytečné stavět tříproudové dálnice, neboť českým řidičům stačí pruh prostřední a levý.

Dnes jsem však vyslechl část rozhovoru nového ministra dopravy JUDr. Vladimíra Kremlíka na stanici Český rozhlas Radiožurnál. Kromě dnes snad již povinného odhodlání stavět více a rychleji („makáme“) mne zaujaly jeho odpovědi na dotazy paní redaktorky týkající se postupu pana prezidenta ohledně jmenování ministra kultury a možného trestního stíhání pana premiéra. Pan ministr upozornil, že je „dopravní právník“ a že není ústavní právník, a ohledně postupu pana prezidenta se vymluvil na rozdílnost názorů ústavních právníků, neexistenci žádného nálezu Ústavního soudu v obdobné věci, a „jak on čte ústavu“ problém tam nevidí. Je pravdou, že „ústavko“ se brávalo na právech v prvním ročníku, takže to už je hooodně dlouho, asi tak dlouho, že nějaké zásady a principy už mohly být panem ministrem zapomenuty. (A také je pravda, že se od té doby změnila ústava, takže co vlastně dnes platí, že?)

Mnohem zajímavější byla odpověď týkající se pana premiéra. Pan ministr totiž v tomto případě ctí „presumpci neviny“, což je jistě velmi důležitá zásada trestního řízení, chránící občany do okamžiku, kdy o jejich vině rozhodne soud.

Jedná se však o zásadu právní, nikoli etickou či morální. Trestní právo totiž nepostihuje všechny případy nemravného jednání a tak například zůstanou nepotrestáni lháři či cizoložníci (obojího pohlaví, abychom byli genderově spravedliví). Ostatně i hnutí ANO vstupovalo do politiky s protikorupčním étosem. Ne že by snad celé hnutí nebylo jenom o jedné osobě, ale postupem času, patrně v souladu se zásadami marxistické dialektiky, kterou vůdce hnutí v mládí jistě pečlivě studoval, muselo i hnutí ANO ze svých vznešených zásad ustoupit.[1]

V politice totiž platí (nebo by spíše měla platit) z mnoha dobrých důvodů zásada odlišná, a to „presumce viny“. Třeba tak, jak ji formuloval původní kodex ANO: “Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci v Hnutí a na členství v Hnutí[2] . V kultivovanějších demokraciích politici odstupují již v případě podezření či nejasností.

Panu ministrovi doporučuji, aby se rozpomněl na své studium a vybavil si, že kromě trestního práva absolvoval státovědu, právo ústavní a politologii, kde se možná něco dozvěděl o Platónovi, Aristotelovi a dalších velkých učitelích filosofie a etiky. Možná by si uvědomil, že „nebýt zavřený“ není dostatečná kvalifikace pro vládnutí.

A namítne-li někdo výsledky voleb, pak mou odpovědí je: hlasování je metodou přijímání rozhodnutí, nikoli metodou rozhodování o pravdě či mravnosti.

A dálnice si může pan ministr stavět, jaké chce…

[1] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ano-zmekcilo-eticky-kodex-obvineni-clenove-uz-nemusi-odstoup/r~7e2a842a147e11e7b494002590604f2e/

[2] tamtéž

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama